Xử lý nước thải nhiễm dầu

Tổng quan, giới thiệu

Ngành dầu khí là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, trong thời gian gần đây nhìn chung ngành Dầu khí đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. tuy nhiên ngành dầu khí cũng phải đối mặt với một số khó khăn, nhưng ngành Dầu khí đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò là ngành kinh tế then chốt, phát triển trong tương lai…

Đó là một ngành mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho quốc gia đồng thời cũng là nguồn năng lượng quan trọng nhất hiện nay cho sự phát triển kinh tế.

Dầu khí là nguồn năng lượng có vai trò quan trọng  đang đóng góp 64% tổng năng lượng đang sử dụng toàn cầu, 36% năng lượng còn lại là gỗ, sức nước, sức gió, địa nhiệt, ánh sáng mặt trời, than đá, và nhiên liệu hạt nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tác động tích cực đến nền kinh tế của đất nước nhưng cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường , đặc biệt là vấn đề dầu tràn, rò rỉ gây ra hiện tượng nước nhiễm dầu gây ảnh hưởng tới nguồn nước và sức khỏe đối với con người và cả hệ sinh thái nên cần phải có hệ thống công nghệ xử lý nước thải kịp thời.

Quy trình xử lý nước bị nhiễm dầu

quy trình xử lý nước thải nhiễm dầu

xử lý nước thải nhiễm dầu

Thuyết minh quy trình công nghệ

Nước thải sẽ được dẫn vào hố thu và được cho vào bể tách dầu để loại bỏ lượng dầu chứa trong nước thải. và dầu sẽ được đưa qua bể chứa dầu để thu hồi dầu, tiếp đến nước sẽ được dẫn đến bể điều hòa để ổn định lưu lượng và chất lượng nước bằng hệ thống cung cấp khí trong bể. Rồi cho nước qua bể tuyển nổi để loại bỏ các thành phần chất có trọng lượng nhỏ hơn nước, các chất bẩn sẽ bám vào bề mặt các bọt khí và tuyển nổi bằng thanh gạt. Tiếp đến, nước được dẫn qua bể UASB để xử lý một phần hàm lượng COD, BOD, N tổng, P tổng , nước được dẫn qua bể Anoxic rồi qua bể Aerotank để xử lý triệt để các thành phần hàm lượng chất hữu cơ, COD, BOD triệt để. Lượng bùn dư, bùn chết sinh ra sẽ được vận chuyển qua bể chứa bùn và được ép bằng máy ép bùn để loại bỏ hàm lượng nước chứa trong bùn rồi đem xử lý định kỳ. Để đảm bảo chất lượng nước xả thải ra môi trường đạt chuẩn thì dẫn nước qua bể trung gian để khử trùng loại bỏ các chất vi khuẩn, vi sinh vật có trong nước.

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên nhận tư vấn và xử lý nước nhiễm dầu trên phạm vi toàn quốc.

Check Also

Văn phòng công ty môi trường Ngọc Lân tại Tp.HCM

Xử lý nước thải tòa nhà căn hộ chung cư

Xử lý nước thải tòa nhà căn hộ  Việt Nam trong những năm gần đây, …