Dịch vụ môi trường

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường ở các doanh nghiệp ngày càng quan trọng, vì thế các doanh nghiệp cần phải lập đề án bảo vệ môi trường để cơ quan chức năng biết rõ quá trình kinh doanh, hoạt động tác động của các doanh nghiệp đến môi trường. Qua đó đưa ra những phương án, chính …

Read More »

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ Được thành lập vào năm 2003 công ty môi trường Ngọc Lân là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực môi trường như xử lý môi trường, dịch vụ tư vấn môi trường. Các dịch vụ …

Read More »

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì? Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là một loại hồ sơ quản lý chất thải nguy hại được lập bởi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động sinh ra chất thải nguy hại. Sổ chủ nguồn thải chất thải …

Read More »

Nhận xử lý rác thải – chất thải nguy hại giá rẻ

Nhận xử lý rác thải, chất thải nguy hại giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước với thời gian nhanh nhất chỉ có ở công ty môi trường Ngọc Lân. Xử lý bằng phương pháp nhiệt phân Trong điều kiện thiếu oxy hóa học CTR bị biến đổi ở nhiệt độ cao quá trình đó được gọi là …

Read More »

XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM ASEN

Nhiễm độc của cá mạch nước ngầm ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người, Nhà khoa học của phòng Hóa vô cơ – Viện Hóa học đã sáng tạo thành công hệ thống xử lý nước thải nhiễm asen và kim loại sử dụng công nghệ NanoVAST. Đây được coi là giải pháp tối ưu nhất xử lý nước thải …

Read More »

Công nghệ mới cho ra mắt TFR

Bồn phản ứng sinh học dòng chảy nhỏ giọt (DCNG) đã phát triển nên công nghệ TFR, sử dụng các loại hạt mang rất nhẹ được bao phủ bởi một lớp vi sinh vật hoạt tính cao, cho phép XLNT xả trực tiếp vào nguồn nước một lượng nhất định hoặc tái sử dụng cho quá trình sản xuất, tạo …

Read More »