Tổng quan về xử lý rác thải sinh hoạt

Giới thiệu

Kinh tế phát triển, xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của con người được nâng cao, cải thiện. Nhu cầu hằng ngày của con người ngày càng tăng mạnh mẽ cũng đồng thời nhu cầu sử dụng vật chất cũng làm tăng số lượng nhanh chóng nên khiến cho lượng rác thải thải ra hằng ngày từ hoạt động sinh hoạt của con người cũng tăng nhanh chóng.

Theo thống kê, tổng lượng CTR sinh hoạt ở các đô thị phát sinh trên toàn quốc tăng trung bình lo – 16% mỗi năm, trong đó CTR sinh hoạt chiếm khoảng 60 – 70% tổng lượng CTR đô thị.

Từ kết quả dự báo ở bảng trên thì lượng CTR sinh hoạt đô thị năm 2015 tăng gấp 1,6 lần, năm 2020 tăng 2,37 lần, năm 2025 gấp 3,2 lần so với năm 2010. CTR gia tăng có nguyên nhân do dân số đô thị tăng (từ 25,5 triệu năm 2009 lên 52 triệu năm 2025) và do bình quân CTR/đầu người tăng (0,95kg/người/ngày năm 2009 lên l,6kg/người/ngày năm 2025).

Thành phần các loại rác sinh hoạt

bảng thành phần xử lý rác thải sinh hoạt

Phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt 

sơ đồ xử lý rác thải sinh hoạt

Rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom từ các hộ dân, hộ gia đình và được phân loại nhờ vào đội ngũ nhân công của các dịch vụ công ích hoặc được phân loại tại nguồn, tại nhà từ các hộ dân, hộ gia đình. Sau khi phân loại thành rác đem chôn lấp và rác dùng để làm phân hữu cơ thì sẽ tiến hành vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng yêu cầu pháp lý về môi trường của các ban ngành, các cấp ,cơ quan chức năng có thẩm quyền. Một phần rác thải sinh hoạt là những thực phẩm thừa hoặc là những chất hữu cơ dễ phân hủy sẽ được tận dụng để sử dụng sản xuất phân compost – một loại phân sạch, rất tốt khi sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, là sản phẩm thân thiện với môi trường tự nhiên

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên nhận tư vấn và xử lý rác thải sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc.

Check Also

Xử lý rác y tế bằng phương pháp đốt

Tổng quan Hiện nay vấn đề sức khỏe của con người luôn được đặt lên …