Xử lý chất thải

Xử lý rác y tế bằng phương pháp đốt

Tổng quan Hiện nay vấn đề sức khỏe của con người luôn được đặt lên hàng đầu và là mối quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, hiện nay các bệnh viện lớn nhỏ, bệnh viện tư nhân, bệnh viện nhà nước, bện viện quốc tế và các phòng khám tư nhân cũng đang ngày càng được xây dựng, …

Read More »

Tổng quan về xử lý rác thải sinh hoạt

Giới thiệu Kinh tế phát triển, xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của con người được nâng cao, cải thiện. Nhu cầu hằng ngày của con người ngày càng tăng mạnh mẽ cũng đồng thời nhu cầu sử dụng vật chất cũng làm tăng số lượng nhanh chóng nên khiến cho lượng rác thải thải …

Read More »