Tag Archives: xử lý rác thải

Xử lý rác thải y tế bằng phương pháp đốt

Xử lý rác thải y tế bằng phương pháp đốt

Tổng quan về xử lý rác thải y tế bằng phương pháp đốt.  Xử lý rác thải y tế bằng phương pháp đốt là một trong những giải pháp hiệu quả và an toàn để loại bỏ các loại rác thải có nguy cơ lây nhiễm cao, như kim tiêm, bông gạc, vải y tế, mô và cơ quan của …

Read More »

Tổng quan về xử lý rác thải sinh hoạt

Tổng quan về xử lý rác thải sinh hoạt

Tổng quan về rác thải sinh hoạt Xử lý rác thải sinh hoạt là một trong những vấn đề quan trọng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Rác thải sinh hoạt bao gồm các loại rác thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của hộ gia đình, cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ búa …

Read More »

Nhận xử lý rác thải – chất thải nguy hại giá rẻ

Nhận xử lý rác thải, chất thải nguy hại giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước với thời gian nhanh nhất chỉ có ở công ty môi trường Ngọc Lân. Xử lý bằng phương pháp nhiệt phân Trong điều kiện thiếu oxy hóa học CTR bị biến đổi ở nhiệt độ cao quá trình đó được gọi là …

Read More »