Xử lý nước thải sử dụng cỏ Vertiver

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường đã ứng dụng thành công đề tài “Nghiên cứu sử dụng cỏ Vertiver để xử lý nước thải từ bãi rác và nước thải sản xuất” và đã được triển khai ở rất nhiều nơi trong khu vực.

Dựa vào tính chất lọc và lưu giữ các chất độc hại trong nước của cỏ Vertiver nên các thạc sỹ thuộc Ứng dụng khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) do Huỳnh Tấn Vụ làm chủ nhiệm đã đưa vào ứng dụng xử lý nước thải.

xu ly nuoc thai co vertiver

 

Nước thải được cho vào hầm biogas, ao lắng rồi dẫn đến khu vực xử lý là một hệ thống những ao nhỏ của hệ thống xử lý nước thải sử dụng cỏ Vertiver rộng từ 500-1.000m2 đặt tại các cơ sở sản xuất, bãi rác.

Tại các đầu ao đặt hệ thống lọc nước. Cỏ Vertiver trồng xung quanh trên bề mặt ao và hấp thụ các chất hữu cơ, kim loại nặng trong nước thải. Phần đầu ra của hệ thống ao lắp đặt bệ tưới để tận dụng nguồn nước thải đã qua xử lý để tưới cỏ, giúp cỏ phát triển và sinh trưởng lâu dài. Sau 6-12 tháng thực hiện tại 1 bãi rác và 2 lò giết mổ, kết quả kiểm tra mẫu nước thải cho thấy chất rắn lơ lửng trong nước giảm trên 70%, các chất độc hại đã được cỏ Vertiver hấp thụ với tỷ lệ cao. Nước thải được đổ xuống sông, rạch khi đã qua xử lý. Một lò giết mổ lợn với công suất 10 con/ngày sẽ thải 10m3 nước ô nhiễm, chi phí để xử lý nước này bằng hệ thống công nghiệp khoảng 5 triệu đồng, với hệ thống xử lý nước thải sử dụng cỏ Vertiver, chi phí sẽ giảm rất nhiều. Thạc sỹ Huỳnh Tấn Vụ cho biết phương pháp xử lý nước thải này rất thân thiện với môi trường và góp phần giảm ô nhiễm môi trường hiệu quả . Các bãi cỏ Vertiver tươi xanh tại các hệ thống xử lý nước thải còn góp phần làm trong sạch môi trường xung quanh.

Check Also

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Mục lục1 Tổng quan về xử lý nước thải chế biến thực phẩm2 Ngành chế …