Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp

Ngày nay, môi trường là một vấn đề nan giải trên toàn thế giới, sự ra đời và hoạt động của các khu công nghiệp luôn tiêu thụ một lượng lớn nước và cũng đồng thời cũng thải ra môi trường lại  một lượng lớn nước thải có mức ô nhiễm cao, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường. Nhưng hầu hết lượng nước thải của các khu công nghiệp đều chưa được xử lý rồi mới thải ra môi trường bên ngoài hoặc thải vào nguồn thoát nước chung.

Các nguồn nước xung quanh các khu công nghiệp thì luôn bị ô nhiễm nặng, gây khó khăn cản trở cho các mục đích hoạt động của con người. Có thể nói rằng nguồn nước thải của các khu công nghiệp là nguồn chính dẫn tới lượng nước thải tăng lên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp môi trường tự nhiên.

Vậy nên phải đề ra công nghệ xử lý nguồn nước thải nêu trên với hiệu quả xử lý cao, quy trình công nghệ đơn giản, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm và đảm bảo môi trường sống xung quanh cho con người tính mỹ quan mà lại tiết kiệm trong việc đầu tư trang thiết bị vận hành cho công nghệ xử lý.

Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp:

Bể điều hòa : Nguồn nước thải của khu công nghiệp được dẫn vào bể.

Xử lý vi sinh hiếu khí kết hợp với thiếu khí : Sử dụng phương pháp màng vi sinh chuyển động và lọc qua tầng.

Lọc nổi kết hợp nitrat : Tác cặn vi sinh và tăng khả năng quá trình khử nitrat.

Khử trùng : Dùng hợp chất clo để khử trùng nước khi thải ra môi trường tự nhiên.

Bể ủ bùn : Được lưu giữ trongg bể nén bùn và được cô đặc, giảm thể tích, hút bỏ định kì. Cuối cung nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩnQCVN 40:2011/BTNMT

sơ đồ xử lý nước thải khu dân cư

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp

Nếu bạn có nhu cầu xử lý nước thải khu công nghiệp hãy đến công ty môi trường Ngọc Lân. Công ty chúng tôi chuyên về xử lý khí thải, xử lý rác thải và nước thải.

Check Also

Văn phòng công ty môi trường Ngọc Lân tại Tp.HCM

Xử lý nước thải tòa nhà căn hộ chung cư

Xử lý nước thải tòa nhà căn hộ  Việt Nam trong những năm gần đây, …