Tag Archives: công nghệ xử lý nước thải

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất thép

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất thép

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất thép – Những điều cần biết Xử lý nước thải nhà máy sản xuất thép là một trong những vấn đề quan trọng đối với ngành công nghiệp thép. Nước thải nhà máy thép chứa nhiều chất ô nhiễm như kim loại nặng, phenol, dầu mỡ, hóa chất, bùn và các tạp …

Read More »

Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp

Xử lý nước thải khu công nghiệp

Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp – Những kiến thức cơ bản Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành môi trường. Nước thải khu công nghiệp chứa nhiều chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật và kim loại nặng, có thể gây …

Read More »

Xử lý nước thải sản xuất dầu ăn

Xử lý nước thải sản xuất dầu ăn, những phương pháp hữu hiệu Nhu cầu về dầu ăn ngày càng tăng trong cuộc sống hiện đại vì tốt cho sức khỏe hơn mỡ động vật. Nước thải nhà máy sản xuất dầu ăn là một vấn đề môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và …

Read More »

Xử lý nước thải sản xuất rượu

Xử lý nước thải sản xuất rượu

Xử lý nước thải sản xuất rượu Ngành công nghiệp rượu ở nước ta phát triển giúp cho nền kinh tế nước ta một phần không nhỏ về giá trị sản xuất và cải thiện cuộc sống con người, tuy nhiên, một khối lượng nước thải tương đối lớn đã thải ra ngoài môi trường mà chưa qua xử lý …

Read More »