Xử lý nước thải y tế

Hàng ngày, khối lượng nước thải bệnh viện thải vào môi trường là rất lớn gây ảnh hưởng đến môi trường, mà khối lượng chất tẩy rửa trong nước thải quá nhiều làm các công trình xử lý nước thải hoạt động không đạt được hiệu quả. Thành phần trong nước thải bệnh viện đa phần là các vi khuẩn gây bệnh nên vấn đề xử lý đặt ra một cách rất bức thiết.

Bảng thông số đặc trưng của nước thải bệnh viện

 bảng xử lý nước thải y tế

Quy trình công nghệ xử lý nước thải

sơ đồ xử lý nước thải y tế

Sơ đồ xử lý nước thải y tế

Thuyết minh quy trình công nghệ

Nước thải sau khi qua song chắn rác sẽ đưa vào hố thu rồi được bơm sang bể điều hòa, tại đây các thành phần nước thải được ổn định, điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào.

Nước thải được bơm từ bể điều hòa vào bể UASB. Tại đây, các vi sinh vật kỵ khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và khí Biogas (CO2, CH4, H2S, NH3…), theo phản ứng sau :

                  Chất hữu cơ + Vi sinh vật kỵ khí  →  CO2 + CH4 + H2S + Sinh khối mới + …

Tiếp theo, nước thải được dẫn qua cụm bể anoxic và MBBR, nước trong chảy qua bể anoxic kết hợp MBBR được bơm lên bể lọc áp lực để loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc không phân giải sinh học.

Sau đó nước thải được bơm qua bể lọc áp lực để loại bỏ lượng SS còn lại, đồng thời khử trùng nước thải, nước sau khi xử lý đưa vào nguồn tiếp nhận đảm bảo theo quy chuẩn Việt Nam.

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý nước thải y tế của các bệnh viện trên toàn quốc.

Check Also

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Mục lục1 Tổng quan về xử lý nước thải chế biến thực phẩm2 Ngành chế …