Xử lý nước thải sinh hoạt

I, Khái niệm về nước thải sinh hoạt :

Nước thải sinh hoạt là loại nước được thải ra từ các khu trung tâm, trường học, bệnh viện, cơ quan.… Nguồn chính của nguồn nước thải là từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con người. Thành phần chủ yếu trong nguồn nước thải sinh hoạt này là BOD5, COD, Nito và Phốt Pho nên cần phải có công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt hiện đại.

II,  Xử lý nước thải bằng công nghệ MBR và công nghệ sử dụng màng lọc.

xu ly nuoc thai sinh hoat

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

 Quá trình xử lý nước thải

Công đoạn đầu tiên của quá trình trên là tập trung toàn bộ nguồn nước thải sinh hoạt về bể điều hòa. Tại đây, nước thải sẽ được điều hòa về lưu lượng và nồng độ chất thải, không để xảy ra quá trình phân hủy kị khí phát sinh mùi hôi và đồng thời xử lý một số tạp chất.

Công đoạn tiếp theo sẽ diễn ra ở bể MBR : Không khí được đưa vào bằng máy nén khí qua hệ thông phân phối khí ở đáy bể và luôn giám sát lượng oxi hòa tan trong nước thải >2mg/l. Sản phẩm tạo ra chủ yếu là khí CO2, H2O và  sinh khối vi sinh vật.

Các hoạt động của vi sinh vật hiếu khí sẽ tạo ra các sản phẩm chứa nitơ và lưu huỳnh và sau đó được chuyển thành dạng NO3- , SO42- , rồi bị khử nitrate, khử sulfate.

Màng MBR có kích thước mao màng từ 0.01 – 0.2 micron, cấu tạo từ vật liệu PDFV, vậy nên dễ phân tách giữa pha rắn và pha lỏng. Các phân tử nước và một số chất hữu cơ, vô cơ hòa tan đi qua qua màng MBR luôn ổn định nhờ kích thước nhỏ của khe lọc trên sợi màng.

Màng MBR gồm 2 chu trình song song, gồm chu trình lọc hoạt động khoảng 10 phút và chu trình rửa hoạt động khoảng 2 đến 3 phút.

Trong bể MBR, nước thải thẩm thấu qua màng  và đi về bể trung gian sau đó thải ra hệ thống thoát nước trung của khu vực nhờ áp suất âm của bơm nước thải. Và nguồn nước thải này sau khi qua màng phải đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT. (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt)

Lượng bùn sinh ra trong quá trình xử lý sẽ được thải bỏ về bể chứa bùn. Tại đây sẽ xảy ra quá trình lắng bùn, tách bùn với nước và bơm hút định kỳ để xử lý.

Để biết rõ hơn về công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt hiện đại, hãy liên hệ ngay với công ty môi trường Ngọc Lân để được tư vấn miễn phí.

Check Also

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Mục lục1 Tổng quan về xử lý nước thải chế biến thực phẩm2 Ngành chế …