Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR

Nước ta là một nước có mật độ dân số tương đối cao, nền kinh tế nước ta đang trong đà phát triển đi cùng với đó là sự gia tăng dân số, các hoạt động sinh hoạt của con người ngày càng được nâng cao, trong quá trình đó lượng nước thải sinh hoạt của con người ngày càng nhiều, yêu cầu cấp thiết là phải đưa ra một quy trình công nghệ để xử lý triệt để lượng nước thải sinh ra nếu không sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái, làm chết các sinh vật trong tự nhiên, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nước thải sinh hoạt là các loại nước thải được sinh ra trong các quá trình hoạt động của con người như tắm, giặt, nấu ăn, …

Thành phần chủ yếu trong nước thải sinh hoạt là hàm lượng BOD, COD, N, P, và các chất hữu cơ cao…

Đối với loại nước thải có thành phần như vậy thì chúng tôi đưa ra một quy trình công nghệ để xử lý, loại bỏ một cách hiệu quả nhất các chất ô nhiễm, đó là công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ SBR, đây là một công nghệ tiên tiến, xử lý hiệu quả hơn so với các công nghệ truyền thống,

Công nghệ SBR gồm 2 cụm bể: cụm bể Selector và cụm bể C – tech. Nước được dẫn vào bể Selector trước sau đó mới qua bể C – tech. Bể Selector sẽ được sục khí liên tục tạo điều kiện cho quá trình xử lý hiếu khí diễn ra. Nước sau đó được chuyển sang bể C-tech, tại đây diễn ra 5 pha theo thứ tự, nguyên tắc hoạt động trong bể :

sơ đồ xử lú nước thải sinh hoạt bằng sbr

sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sbr

Fill (làm đầy): tại đây nước thải được bơm vào bể lưu trong một thời gian nhất định và được sục khí tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của vi sinh vật, và hàm lượng BOD, COD được loại bỏ một cách tốt nhất.

React (Pha phản ứng, thổi khí): trong pha này sẽ được cấp khí để tạo điều kiện cho phản ứng giữa nước thải và bùn hoạt tính, trong pha này diễn ra quá trình nitrat hóa xử lý nito và oxy hóa các chất hữu cơ.

Settle (Lắng): ở đây nước thải sẽ được lưu trong một khoảng thời gian nhất định để thực hiện quá trình lắng, trong bể sẽ tạo ra 2 lớp để tách bùn.

Draw  (Rút nước): nhờ hệ thống hút nước, nước đã lắng sẽ được hút ra.

Idle (Ngưng): đây là giai đoạn đợi để nạp mẻ mới.

Check Also

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Mục lục1 Tổng quan về xử lý nước thải chế biến thực phẩm2 Ngành chế …