Xử lý nước thải sản xuất hóa chất

Tổng quan về ngành sản xuất hóa chất

Ngành công nghiệp hóa chất ở Việt Nam đang ngày càng phát triển và trở thành một ngành kinh tế  trọng điểm và được ưu tiên để đáp ứng nhu cầu cho các ngành công nghiệp khác và nền kinh tế nói chung

Theo Nghị quyết 207/2005/QD-TTg, Thủ tướng đã phê duyệt kế hoạch phát triển ngành hóa chất đến 2010 và phát triển tận 2020. Theo quyết định này, ngành công nghiệp hóa chất được xem là một trong những ngành then chốt và được ưu tiên. Vì thế, tất cả các nguồn lực trong và ngoài nước sẽ tập trung vào toàn diện ngành hóa chất, bao gồm các lĩnh vực chủ yếu như phân bón, cao su thông dụng và chuyên dụng, hóa chất cơ bản (bao gồm hóa chất hữu cơ và vô cơ), hóa dầu, hóa chất tinh khiết, hóa dượng và hóa chất tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu nội địa và yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và cả thế giới. Lượng nước thải từ hóa chất là rất nguy hại, số lượng hóa chất ngày càng nhiều nên cần phải xử lý nước thải kịp thời.

Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất hóa chất.

Quy trình công nghệ xử lý nước thải hóa chất hữu cơ

xử lý nước thải sản xuất hóa chất

Sơ đồ xử lý nước thải sản xuất hóa chất

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Nước thải được dẫn vào bể tiếp nhận rồi dẫn qua bể điều hòa nhằm mục đích điều hòa lưu lượng và chất lượng của nguồn nước thải ổn định. Sau đó nước sẽ được dẫn qua bể trung hòa để trung hòa độ pH về giá trị trung tính bằng hóa chất. Nước tiếp tục qua bể trộn, tại đây người ta dùng hóa chất keo tụ để keo tụ các chất ô nhiễm có trong nước thải bằng chất keo tụ rồi dẫn qua bể keo tụ kết hợp bể lắng để lắng các bông cặn lắng xuống bể. Sau đó nước sẽ được dẫn qua bể oxy hóa để oxy hóa hoàn toàn các chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Tiếp tục sử dụng công trình sinh học hiếu khí để xử lý triệt để hàm lượng BOD, COD có trong bể. 1 phần bùn sẽ được lắng ở bể lắng 2, còn 1 phần bùn khác sẽ được tuần hoàn trở lại bể sinh học hiếu khí làm thoáng để cung cấp thức ăn cho vi sinh vật sinh trưởng, phát triển và hoạt động. Nước được đưa qua bể khử trùng để loại bỏ các vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh rồi cho xả ra môi trường ngoài đạt chuẩn.

Quy trình công nghệ xử lý nước thải hóa chất vô cơ

Xử lý nước thải hóa chất

Sơ đồ xử lý nước thải hóa chất

Thuyết minh quy trình công nghệ

Nước thải được dẫn vào bể tiếp nhận rồi dẫn qua bể điều hòa nhằm mục đích điều hòa lưu lượng và chất lượng của nguồn nước thải ổn định. Sau đó nước se được dẫn qua bể trung hòa để trung hòa độ pH về giá trị trung tính bằng hóa chất. Nước tiếp tục qua bể trộn, tại đây người ta dùng hóa chất keo tụ để keo tụ các chất ô nhiễm có trong nước thải bằng chất keo tụ rồi dẫn qua bể keo tụ kết hợp bể lắng để lắng các bông cặn lắng xuống bể lắng. Sau đó dẫn qua bể lọc để loại bỏ hoàn toàn các chất hòa tan, các chất lơ lửng mà chưa xử lý được ở quá trình keo tụ và lắng. Để đảm bảo oxy hóa hoàn toàn các chất khó phân hủy ,sử dụng các quá trình xử lý như điện phân, chưng cất, trao đổi ion, thẩm thấu ngược rồi xả nước ra ngoài môi trường đạt tiêu chuẩn.

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên tư vấn và nhận xử lý nước thải sản xuất hóa chất trên phạm vi toàn quốc.

Check Also

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Mục lục1 Tổng quan về xử lý nước thải chế biến thực phẩm2 Ngành chế …