Xử lý nước thải hiệu quả bằng bèo Nhật Bản

Xử lý nước thải bằng bèo Nhật Bản là một công nghệ khá lạ lẫm và rất tiết kiệm chi phí, Khi dùng bèo Nhật Bản kết hợp một số chế phẩm đã khiến nước thải làng nghề hết hôi thối; các kim loại nặng cũng được xử lý…

Trong các vấn đề về xử lý ô nhiễm môi trường thì nguồn rác thải, nước thải là những yếu tố then chốt mà con người không thể bỏ qua. Đã có rất nhiều các nghiên cứu và giải pháp được đưa ra góp phần giảm thiểu sự độc hại của các bãi rác thải, nước thải, trong đó có thể kể đến phương pháp xử lý nước thải bằng thực vật. Trước đó, năm 2009, Hội Nước và Môi trường TP.HCM cũng đã đưa ra giải pháp “cánh đồng tưới” và “cánh đồng lọc”, hoàn toàn sử dụng các loại cây trồng để xử lý ô nhiễm của nguồn nước rỉ thải tại các bãi chôn lấp rác. Cách làm này vừa giúp tận dụng được đất của các bãi chôn lấp rác để làm kinh tế (trồng cây có giá trị kinh tế cao như cỏ Vetiver, cỏ voi, cỏ singnal hoặc cây dầu mè), vừa kết hợp tận dụng xử lý nước rỉ rác để làm nguồn nước tưới dinh dưỡng cho cây, nên giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường. Công nghệ xử lý nước thải bằng bèo Nhật Bản đang được các công ty môi trường áp dụng thành công ở Việt Nam.

Cánh đồng tưới và cánh đồng lọc là hai công nghệ độc lập nhau. Tuy nhiên trong một số điều kiện cụ thể, hai công nghệ này được kết hợp với nhau thành một dây chuyền nối tiếp. Công nghệ cánh đồng tưới (trồng cây có thu hoạch sản phẩm) và cánh đồng lọc (trồng cây không thu hoạch sản phẩm) sử dụng thực vật để xử lý nước thải dựa trên nguyên lý mỗi loại thực vật có hệ vi sinh vật riêng, có thể xử lý các chất hữu cơ trong tự nhiên để hình thành chất khoáng đạt yêu cầu hấp thụ của cây trồng. Qua bộ rễ, phản ứng đồng hóa của thực vật có thể xử lý các chất ô nhiễm có trong nước. Ngoài ra, qua bộ lá, thực vật còn có thể xử lý được khí thải, mùi hôi và khí CO2 có trong nước thải. So với những phương pháp xử lý nước thải khác, hình thức xử lý nước thải bằng bèo được đánh giá là thân thiện với môi trường, ít tốn kém, mà hiệu quả xử lý ô nhiễm cũng khá cao

Check Also

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Mục lục1 Tổng quan về xử lý nước thải chế biến thực phẩm2 Ngành chế …