Xử lý nước thải dễ hay khó

Cuộc cách mạng công nghiệp dẫn đến việc ô nhiễm môi trường rộng rãi trên toàn thế giới. Ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm, bùng nổ của việc phát sinh rác thải. môi trường đã, đang bị phá hủy trầm trọng đáng mức báo động, và nó sẽ tiếp tục diễn ra.

Xử lý nước thải dễ hay khó

Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân là do những yếu tố khách quan như công nghệ không hiện đại, tình hình kinh tế khó khăn, nhân sự chuyên môn về lĩnh vực môi trường chưa được đào tạo bài bản và chuyên sâu, những quy định về môi trường chưa thật sự sát với thực tế, …nghe thì cũng hợp lý nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ do ý thức con người bởi về mặt công nghệ thì Việt Nam đã ứng dụng rất nhiều công nghệ xử lý nước thải mới có thể đáp ứng được đa phần các loại nước thải phát sinh. Còn về vấn đề luật định thì hiện nay Việt Nam đã ban hành rất nhiều các quy chuẩn Quốc Gia về xử lý nước thải, những quy chuẩn này là thước đo cho việc đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của Doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng có nhân viên kỹ thuật môi trường để giải quyết các vấn đề môi trường nhưng các doanh nghiệp vì cái lợi trước mắt mà chỉ xây dựng hệ thống cho có, vận hành hệ thống đối phó, xả thải lén…  Đó là một vấn đề rất khó cho công tác quản lý khi ý thức các doanh nghiệp trong công tác xử lý nước thải còn hạn chế.

Và có một nguyên nhân không thể bỏ qua đó là do công tác quản lý nới lỏng, không nghiêm ngặt hay tiếp tay cho doanh nghiệp phạm luật.

Như vậy việc xử lý nước thải dễ hay khó đa phần dựa vào ý thức của từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và xử lý nước thải nói riêng. Để nâng cao ý thức cho mọi người cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội, nhà trường, doanh nghiệp

Hãy hành động và thay đổi ý thức ngay hôm nay để bảo vệ môi trường cho con cháu chúng ta mai sau.

Nếu doanh nghiệp cần công ty môi trường chuyên nghiệp tư vấn miễn phí các công nghệ xử lý môi trường, xử lý nước thải, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải sản xuất, xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý khí thải, vui lòng liên hệ công ty tư vấn môi trường Ngọc Lân.

Check Also

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Mục lục1 Tổng quan về xử lý nước thải chế biến thực phẩm2 Ngành chế …