Xử lý khí thải lò đốt rác nguy hại cho một xã hội hiện đại

Ngày nay các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của con người ngày càng được nâng cao, cùng với đó là sự phát triển kinh tế ngày càng phát triển hơn nữa, rác thải là một trong những sản phẩm của các quá trình đó với những thành phần ngày càng đa dạng và phức tạp bao gồm rác thải y tế, rác thải sinh hoạt, công nghiệp… do đó đòi hỏi phải có một quy trình công nghệ xử lý hiệu quả các loại rác thải đó. Hiện nay việc thu gom xử lý rác thải bằng công nghệ đốt đang được áp dụng rộng rải, và lượng khí sinh ra cũng khá nhiều, như vậy đòi hỏi phải có biện pháp xử lý khí sinh ra hợp lý, hạn chế gây ô nhiễm không khí.

Khí thải của các lò đốt rác thải nguy hại chủ yếu là hàm lượng CO, SOX, bụi, VOCS không ổn định, vượt qua giới hạn cho phép, NOX cao do đốt rác thải có thành phần nito hữu cơ cao…

sơ đồ xử lý khí thải lò đốt rác nguy hại

sơ đồ xử lý khí thải lò đốt rác nguy hại

Khói thải sau khi được thải ra khỏi buồng đốt sẽ chứa nhiều bụi, chủ yếu là mồ hóng và chứa nhiều khí thải độc hại sẽ được đưa qua thiết bị thu hồi nhiệt trước khi đưa qua thiết bị khử bụi kiểu ướt, lượng bụi còn lại sẽ được đưa qua thiết bị xử lý khí thải độc hại. Dung dich hấp thụ SO2 là nước, khỏi thải sau khi qua thiết bị khử sẽ được đưa qua tấm chắn nước nhằm tách các hạt nước ra khỏi khí thải để tiếp tục qua quạt khói, sau đó qua thiết bị khử dioxin bằng than hoạt tính, và sẽ được thải ra ngoài đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

Công ty môi trường Ngọc Lân đã được tồn tại 11 năm hẳn là có lý do của chúng tôi; các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi đã được phần lớn nhiều Khách Hàng chấp nhận. Với đội ngũ kĩ thuật giỏi chúng tôi tự tin có thể mang lại một xã hội hiện đại, văn minh sạch.

Check Also

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

  Mục lục1 Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ – Bước đột …