Tư vấn môi trường

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì? Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là một loại hồ sơ quản lý chất thải nguy hại được lập bởi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động sinh ra chất thải nguy hại. Sổ chủ nguồn thải chất thải …

Read More »

Các hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có

Để chính thức đi vào xây dựng dự án cũng như hoạt động kinh doanh, sản xuất, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường theo đúng Luật bảo vệ môi trường được Nhà nước ban hành và Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005   GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG Trước …

Read More »

Hậu quả của việc xây dựng xử lý nước thải – khí thải không đạt chất lượng

1/ Hậu quả: Dân số tăng nhanh làm tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước bị hao giảm. Do nhu cầu sản xuất, sinh hoạt hằng ngày. Một số tập quán của con người như đổ rác, chất thải ra kênh rạch, cống rãnh, biển… gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường. Trước sự cấp thiết …

Read More »

Hàm lượng H2S trong nước và cách xử lý

xử lý nước sạch

Nước chứa H2S thường không gây tác hại cho sức khoẻ, nhưng nó làm cho nước có mùi và vị của trứng thối. Nước cấp có chứa hàm lượng H2S thấp khoảng 1,0 ppm đã có đặc tính ăn mòn, làm xỉn màu các đố dùng bằng bạc hay đồng, làm cho quần áo và đồ gốm có vết đen. …

Read More »

Thực hiện 3T để bảo vệ môi trường

Bằng những việc làm đơn giản, bạn đã giúp môi trường sống trở nên xanh và sạch hơn.  Trung bình mỗi ngày TP.HCM đang phải tiếp nhận khoảng 7.000 tấn rác thải, một con số khổng lồ. Dự báo lượng rác này sẽ tăng lên gần 10.000 tấn trong năm 2015. Do vậy, việc tiết kiệm sử dụng tài nguyên …

Read More »

Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường

Những tác động ô nhiễm môi trường có tên trong bài viết này cho phép hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này. Môi trường bị ô nhiễm bởi phương tiện khác nhau như không khí, nước và đất. Sự kiện liên quan đến các loại ô nhiễm khác nhau được trình bày dưới đây. Ô nhiễm môi trường …

Read More »