Tag Archives: xử ly nước thaiu3

Xử lý nước thải mực in

Xử lý nước thải mực in

Xử lý nước thải mực in – Phân tích thành phần ô nhiễm Nước thải mực in với các thành phần ô nhiễm cao, là loại nước thải rất khó xử lý, hàm lượng BOD lên đến 3500 mg/lít, COD 26000 mg/lít, là những chất hữu cơ gây ô nhiễm chính. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng như N, P …

Read More »