Tag Archives: hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Xử lý nước thải thủy hải sản

Xử lý nước thải thủy hải sản Nhu cầu thực tế Nền kinh tế Viêt Nam đang trên đà phát triển. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp chế biến đang là ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm gần đây. Không nằm ngoài sự biến thiên, công nghiệp chế biến thủy hải sản là một trong những ngành đem …

Read More »