Sản phẩm nổi bật

NaOH, chuyên cung cấp hóa chất NaOH với giá rẻ nhất

Hóa chất xử lý nước thải

NaOH là gì? NaOH là công thức hóa học của **Natri hiđroxit** hay **Hidroxit natri**, hoặc **sodium hydroxide**, trong đời sống gọi là **xút** hoặc **xút ăn da**. Đây là một hợp chất vô cơ của natri, có tính bazơ mạnh và ăn mòn da. NaOH được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như giấy, luyện nhôm, dệt …

Read More »

Hóa chất hoạt hóa vi sinh vật BIOMOST GN100 Hàn Quốc

Hóa chất hoạt hóa vi sinh vật BIOMOST GN100 Hàn Quốc Hóa chất hoạt hóa vi sinh vật BIOMOST GN100 Hàn Quốc là một sản phẩm độc đáo được phát triển bởi Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Hàn Quốc. Sản phẩm này có chứa các vi sinh vật có khả năng phân hủy các chất hữu cơ và …

Read More »