Phân tích nước thải sinh hoạt

Nước thải có 3 nguồn:

Nước thải sinh hoạt: là nước được thải ra từ các quá trình sinh hoạt hằng ngày của con người như nước thải từ tắm, rửa, giặt giũ, ăn uống, vệ sinh các nhân.

Nước thải công nghiệp: là nước được thải ra từ các quá trình sản xuất của các đơn vị sản xuất, kinh doanh như nước từ các quá trình tẩy rửa, dệt nhuộm…trong quy trình công nghệ sản xuất cùng với lượng nước thải từ công nhân làm việc tại công ty ( nước tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh của công nhân)

Nước mưa.

Trong đó nhu cầu về xử lý nước thải sinh hoạt đang ngày càng trở nên cấp bách, vì vậy chúng ta cần hiểu và biết được các thành phần chất ô nhiễm chứa trong nước thải sinh hoạt để cho quá trình xử lý nước thải sinh hoạt đạt hiệu quả xử lý cao nhất, đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn của các bộ, các bạn, các ngành quy định. Vì vậy chúng ta cần phải tiến hành phân tích các chỉ tiêu của nước thải sinh hoạt.

Bảng: Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt

phân tích nước thải sinh hoạt

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên về các dịch vụ môi trường như xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý rác thải, ĐTM, báo cáo giám sát môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải với giá rẻ nhất.

Check Also

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Mục lục1 Tổng quan về xử lý nước thải chế biến thực phẩm2 Ngành chế …