Xử lý rác y tế bằng phương pháp đốt

Tổng quan

Hiện nay vấn đề sức khỏe của con người luôn được đặt lên hàng đầu và là mối quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, hiện nay các bệnh viện lớn nhỏ, bệnh viện tư nhân, bệnh viện nhà nước, bện viện quốc tế và các phòng khám tư nhân cũng đang ngày càng được xây dựng, thành lập với số lượng tăng đáng kể nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ cơ sở vật chất để phục vụ chăm sóc sức khỏe của con người. Bên cạnh đó, hiện nay tình trạng xử lý rác thải y tế cũng đang gặp nhiều vấn đề bất cập, khó khăn. Đặc biệt, thành phần rác y tế chứa chủ yếu là rác thải nguy hại, nhưng các cơ sở bệnh viện, phòng khám vẫn chưa có đủ hệ thống xử lý rác thải y tế tại chỗ, hoặc dù có thì hệ thống xử lý không đạt hiệu quả cao, như vậy rác thải y tế rất nguy hại nếu thải ra môi trường ngoài khi chưa được xử lý.

 

Thành phần rác thải y tế bao gồm:

rác thải y tế

Xử lý rác thải y tế bằng phương pháp đốt

sơ đồ xử lý rác ý tế

xử lý rác thải y tế

Sau khi phân loại các loại rác thải y tế thành các thành phần khác nhau, tiếp đến sẽ cho vào buồng đốt cấp I ở nhiệt độ 700 – 800 để xử lý các thành phần rác thải dễ cháy và một số thành phần chất thải rắn khó cháy. Sau đó, rác tiếp tục cho vào buồng đốt cấp II ở nhiệt độ 1100 – 1200 với mục đích xử lý triệt để các thành phần rác thải khó cháy và các thành phần rác thải nguy hại. Khí thải trong quá tình đốt sẽ được dẫn qua tháp xử lý khí và dẫn vào ống khói để thải ra môi trường ngoài.

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp

Ưu điểm:

– Xử lý triệt để các thành phần rác thải nguy hại.

– Hiệu quả xử lý cao.

– Thu hồi nhiệt.

Nhược điểm

– Đòi hỏi trình độ nhân viên vận hành.

– Chi phí vận hành cao.

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên nhận và tư vấn xử lý rác thải y tế trên phạm vi toàn quốc

Check Also

Tổng quan về xử lý rác thải sinh hoạt

Giới thiệu Kinh tế phát triển, xã hội ổn định, đời sống vật chất và …