Trang Chủ / Xử lý nước thải / Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Tổng quan

Đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tình hình kinh tế đang ngày càng tăng trưởng và phát triển mạnh, là nguồn gốc , động lực thúc đẩy cho nền sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ. đồng thời nhu cầu tiêu dùng hàng ngày ,nhu cầu vật chất của con người đang ngày càng được tăng cao . vì vậy nó thúc đẩy sự phát triển của ngành chế biến thực phẩm.

 Quy trình chung của ngành chế biến thực phẩm

Chuẩn bị nguyên liệu đầu vào => Sơ chế, chế biến nguyên liệu thành các sản phẩm trung gian =>kiểm tra chất lượng sản phẩm => bao gói, đóng thùng => Sản phẩm

Thành phần , tính chất chung của ngành chế biến  thực phẩm

bang-xu-ly-nuoc-thai-che-bien-thuc-pham

Quy trình công nghệ xử lý nước thải ngành chế biến  thực phẩm

Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến thực phẩm

so-do-xu-ly-nuoc-thai-che-bien-thuc-pham

xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Nước thải được dẫn qua song chắn rác trước khi cho vào hố thu gom nước thải. Để ổn định lưu lượng và chất lượng của nước thải vào các công trình xử lý nước thải phía sau thì dẫn nước qua bể điều hòa, tại đây, có cung cấp hệ thống thổi khí với mục đích để khuấy trộn, điều hòa, ổn định nguồn nước thải. Sau đó lắng các thành phần chất ô nhiễm dựa vào tác dụng của lực trọng lực tại bể lắng 1. Nhờ vào hệ thống thổi khí để xáo trộn và tạo được thời gian tiếp xúc giữa nước và chất ô nhiễm để lắng xuống ở bể lắng 2, rồi sử dụng hóa chất để khử trùng, loại bỏ các vi khuẩn và vi sinh vật gây bệnh chứa trong nước thải tại bể khử trùng và dẫn qua bể lọc áp lực để xử lý triệt để các thành phần chất hòa tan, chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Còn lượng bùn trong 2 bể lắng 1 và 2 thì sẽ được vận chuyển qua bể lắng bùn và bơm ra ngoài sân phơi bùn phơi khô để giảm lượng nước trong bùn, giảm khối lượng bùn trước khi đem bùn đi xử lý ở nơi khác.

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên nhận và tư vấn xử lý nước thải chế biến thực phẩm trên phạm vi toàn quốc.