Trang Chủ / Tag Archives: quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Tag Archives: quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Xử lý nước thải sinh hoạt

product_s548

I, Khái niệm về nước thải sinh hoạt : Nước thải sinh hoạt là loại nước được thải ra từ các khu trung tâm, trường học, bệnh viện, cơ quan.… Nguồn chính của nguồn nước thải là từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con người. Thành phần chủ yếu trong nguồn nước thải sinh hoạt này là BOD5, ...

Xem thêm »