Trang Chủ / Xử lý nước thải / Lập hồ sơ xả nước thải

Lập hồ sơ xả nước thải

Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước:

Các khu chăn nuôi,nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, chung cư, khu dân cư, khu đô thị, trạm y tế, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước

Những điều cần biết khi đi lập hồ sơ xả nước :

+ Dưới 10m3/ngày đêm sẽ do phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận (huyện) cấp phép

+ Từ 10m3/ngày đêm đến dưới 5000m3/ngày đêm sẽ sở Tài nguyên và Môi trường  Hà Nội cấp phép

- Đối với các dự án thuộc các tỉnh thành khác, lưu lượng nước thải trong 1 ngày đêm:

+  Từ 10-20m3/ngày đêm sẽ do phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận (huyện) cấp phép

+ Từ 20m3/ngày đêm đến dưới 5000m3/ngày đêm sẽ do sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép

+ Từ 5000m3/ngày đêm trở nên sẽ do Bộ Tài nguyên và môi trường cấp phép

Hướng dẫn lập hồ sơ xin phép xử lý nước thải:

Đi thu thập tài liệu về công trình sản xuất của doanh nghiệp

Đối với cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất của các nhà máy: giới thiệu công nghệ sản xuất, nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất và sản phẩm, công nghệ xử lý nước thải….

Đối với KCN và KCX: giới thiệu các ngành sản xuất.

Đối với khu đô thị: giới thiệu số dân, cơ sở hạ tầng.

Đối với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản: giới thiệu quy mô, hình thức sản xuất/chăn nuôi/nuôi trồng.

Cong ty moi truong Ngọc Lân cung cấp dịch vụ môi trường như: xu ly nuoc thai, xu ly khi thai, xử lý chất thải, bán hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, DTM, tư vấn thủ tục môi trường, xử lý nước sạch …